Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, January 19, 2011

ခရီးသြားမွတ္တမ္း = ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္က

ရွမ္းကေလးတုိ ့မ်ား ဒီႏွစ္ စာသိပ္မေရးပါလားလုိ ့ စာဖတ္သူမ်ားထင္ေနမလားေတာ့မသိဘူး။ မေရးျဖစ္တာကလဲ
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမ်ားမရွိပါဘူးဗ်ာ။ ႏွစ္စတာနဲ ့အပ်င္းေရာဂါ ၀င္ေနလုိ ့ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းရင္ ေရေရာေသာက္
ပါလားလုိ ့ ေျပာၾကေပမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီအပ်င္းက လြယ္လြယ္နဲ ့ တယ္မေပ်ာက္ဘူးဗ်ာ။


ကဲဇတ္လမ္းေလးေတြစရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္သစ္ကူးမွာ သြားလည္ျဖစ္တဲ့ေနရာေလးကုိ ျပန္ေ၀မွ်လုိက္တာပါ။ ဒီႏွစ္
မွာေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြလုိ ဘီယာထဲမွာ မနစ္ပဲ.. မိဘမဲ့ကေလးေတြဆီကုိ သြားလည္ျဖစ္ပါတယ္။အေပၚပုံကေတာ့ အဲဒီေက်ာင္းရဲ ့ နာမည္ေလးပါပဲ။ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားဆုိေပမယ့္ ၅ ေယာက္ပဲရွိပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္
ေတာ့ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ရွိပါသတဲ့။ သြားလုိက္လာလုိက္နဲ ့ ၅ ေယာက္ပဲက်န္ေတာ့တယ္တဲ့ဗ်ာ။ အဲမွာေရာက္
တုန္းေရာက္ခုိက္ သူတုိ ့ရဲ ့ သဘာ၀ မုန္ ့ဖုတ္ဖုိကုိ သေဘာၾကလုိ ့ ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္။ဒီအေပၚပုံေလးပါ။ဒါကေတာ့ အနီးကပ္ေလးေပါ့။ပုိ၍နီးကပ္သည့္ပုံ။ဒီအေပၚပုံေလးက သူတုိ ့ဆီကေန ခြင့္ျပဳခ်က္မယူပဲနဲ ့ ရုိက္လာတဲ့ လုပ္နည္းေလးပါပဲ။ဒါကေတာ့ သၾကားနဲ ့ ေထာပတ္ကုိ ေရာသမ ေမႊလုိက္တာပါ။ၾကက္ဥေလးနဲ ့ ဒီလုိပုံျဖစ္လာတယ္။ဒီပုံေလးက ပါ၀င္တဲ့ ပစၥည္းေလးေတြပါ။ထည့္၀င္ရတဲ့ ပစၥည္းပါ။ သေဘာက ၀ယ္လုိ ့ရတယ္လုိ ့ဆုိလုိခ်င္တာေလ။ ကုိယ္တုိင္လုပ္စရာမလုိဘူးေပါ့။ဒါကေတာ့ မေျပာလဲသိမယ္ထင္ရဲ ့။ လိေမၼာ္သီးကုိ ဒီလုိမ်ိဳးအရည္ယူတယ္။ ျပီးေတာ့ ခုဏက ေထာပတ္၊ သၾကား၊
ၾကည္ဥေမႊထားတဲ့ထဲကုိ ထည့္လုိက္ရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဂ်ံဳမုန္ ့နဲ ့နယ္လုိက္ပါတယ္။ ဆားနဲနဲ ထည့္ဖုိ ့ေတာ့ မေမ့
ပါနဲ ့။အသင့္ျဖစ္ျပီးရင္ေတာ့ မီးစဖုိလုိက္ရေအာင္။မီးအရွိန္ဒီေလာက္ရွိရမယ္။ အဲဒါမွ ရြံ ့ေျမက အပူေတြကုိစုပ္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။သုံး/ေလး မိနစ္ေလာက္ရွိရင္ေတာ့ မီးစေလးေတြကုိ ဒီလုိမ်ိဳးျဖန္ ့လုိက္တယ္။ျပီးရင္ေတာ့ ခုဏကလုပ္ထားတဲ့ ဂ်ံဳမုန္ ့၊ေထာပတ္၊ လိေမၼာ္ရည္၊ ဆား၊ သၾကား နဲ ့အျခားေတြကုိ ပုံစံခြက္ေလးထဲထည့္
ျပီး ဒီလုိမ်ိဳး ေပၚက အဆင့္မွာတင္လုိက္ပါတယ္။ျပီးရင္ေတာ့ မုန္ ့ဖုတ္ဖုိတုိ ့ရဲ ့ ထုံးစံအတုိင္းဒီလုိမ်ိဳး အေပါက္ေလးကုိပိတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အဲဒါမွ အပူခ်ိန္ေတြ
ျမန္ျမန္ မေပ်ာက္/မက် မွာေပါ့ေလ။ငါး မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ဒီလုိေလးရလာပါတယ္။ပူပူေႏြးေႏြးစားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဖုိထဲမွာပဲထည့္ထားလုိ ့ရပါတယ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳး ဂိတ္မုန္ ့မလုပ္ပဲ တျခားျဖစ္တဲ့
Cookie ေတြလုပ္ရင္ေတာ့ ၃/၄ မိနစ္ေလာက္ဆုိရင္ထုတ္လုိ ့ရပါတယ္။ မထုတ္ရင္ေတာ့ အေပၚက ပုံေလးလုိ လွလွ
ပပ မုန္ ့မရပဲနဲ ့ တူးေနတဲ့ မုန္ ့ေလးေတြကုိတာရရွိမွာျဖစ္တယ္ဗ်။


ရွမ္းကေလး

မင္း

မင္း ငါကုိသင္ေပးခဲ့တယ္အခ်စ္အေၾကာင္း
မင္း ငါ့ကုိအခ်စ္ဆုံးပါ
မင္း ငါ့ေဘးမွာ အျမဲရပ္ခဲ့သူ
မင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားေဆာင္လာသူ
မင္း ျပည့္စုံျခင္းကုိသယ္ေဆာင္ခဲ့သူ။

ခုေတာ့....

မင္း လမ္းခြဲစကားစေျပာသူပါ
မင္း ေမ့လုိ ့မုန္းလဲ
ငါ့အသဲမွာ မင္းသာပထမ
မုိင္ေတြေ၀းလုိ ့မင္းေမ့ရင္လဲ
ဒီကဗ်ာသတ္ေသျပဳျပီး
ခ်စ္လုိ ့လြမ္းေနေၾကာင္း
ဆုေတာင္းေပးလ်က္ပါ။

ေလေျပ

မ္ꨮး

မ္ꨮး ေꨀဳꨵသြꨓ္ပꨓ္တꨤင္းꨟꨀ္ꨵ
မ္ꨮး ေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵꨀဝ္ေတꨣꨲꨅူဝ္ꨳ
မ္ꨮး ေꨀꨣꨵယူꨲꨟိမ္ꨳꨀဝ္ꨀူꨳꨁိင္ꨲ
မ္ꨮး ꨡဝ္တꨤင္ꨳသူိဝ္းပꨓ္ꨀဝ္ꨀူꨳꨁꨤဝ္းယꨤမ္း
မီးမ္ꨮးꨬလꨳ ꨀဝ္လꨯꨳꨅူမ္းသုိဝ္း

မ္ꨮး ပꨱꨓ္ေꨀဳꨵလꨤတ္ꨳလူိင္ꨳꨕꨤတ္ꨲ
သူꨕꨤတ္ꨲေꨀဳꨳꨀဝ္ꨡမ္ꨲလုိမ္း
ꨀြပ္ꨳဝဳꨳꨵꨵꨵꨵ

မ္ꨮးꨡူိꨉ္ꨵꨵꨵ သူယꨤꨓ္ေꨀဳꨳ
ꨟꨮ္ꨳဝြꨀ္ꨳꨓꨯꨵလꨤတ္ꨳꨬꨓသူဝဳꨳ
္ꨟဝ္ꨳယင္ꨳꨟꨀ္ꨵသူꨬလꨳ
ယြꨓ္ꨳသူးပꨓ္ꨀူꨳꨁꨤဝ္ꨳယꨤမ္ꨳ။

သꨯꨤလူမ္ꨳ

Tuesday, January 18, 2011

မ္ꨮး

မ္ꨮးမဳꨳသြꨓ္ပꨓ္ ꨀꨮ၊မ္းꨡꨓ္ဝဳꨳꨟꨀ္ꨵ
ေတꨡမ္ꨲဝꨯ၊ꨲလင္ ပြꨯꨲပꨰတ္ꨳꨀꨮဳꨲꨓꨯ
တꨤင္းလꨤတ္ꨳလီငꨤမ္ꨳ ေꨁဳꨳꨀꨮꨤမ္ꨳမ္ꨮးꨓꨯꨵ
ထုိင္ေတဳꨳလꨱဝ္ေꨀဳꨳ ꨀဝ္ယꨤင္းယုမ္ꨲယူꨲ။

ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨟဝ္းꨟဳꨳ မꨓ္းꨬꨡꨲေသတဳꨵ
တꨤင္ꨳꨅဳꨵꨡမ္ꨲမီး မ္ꨮးေꨀဳꨳꨅူမ္ꨳသူိဝ္း
ုမူိꨓ္ꨟူိဝ္းလꨯꨓမ္ꨵ တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵꨓဳꨲ။

မူိဝ္ꨳထုိင္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ꨟဝ္ꨳလꨯꨳယꨤꨓ္ေꨀဳꨳ
္ꨟဝ္းယင္ꨳꨟꨀ္ꨵꨀꨓ္
ꨡမ္ꨲꨡဝ္တꨤင္းယꨓ္ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨬꨟꨵꨀꨓ္ꨳ။

ထုိင္မူိဝ္ꨳꨁꨤဝ္းꨓꨯꨵ ယူꨲယꨤꨓ္ꨀꨓ္ꨬလꨳ
မ္ꨮးꨉဳးမ္ꨮꨲေꨀဳꨳ ေꨁဳꨳꨀꨮꨤမ္ꨳꨁြင္မ္ꨮး
ꨀဝ္တုိꨀ္ꨵတြင္းယူꨲ။

ပꨱꨓ္သင္ေꨀဳꨳယဳꨲ
သင္ဝဳꨳꨟꨀ္ꨵꨟဝ္း ꨡမ္ꨲလꨯꨳသဝ္းေꨀဳꨳ
ယင္းတုိꨀ္ꨵꨟꨀ္ꨵꨀုိမ္း တုိꨀ္ꨵေတꨡမ္ꨲလိုမ္း
ꨀꨮꨤမ္ꨳꨬလꨳꨟꨀ္ꨵမ္ꨮး။

သꨯꨤလူမ္ꨳ

Sunday, January 16, 2011

လႊမ္းဆြတ္ျခင္းရဲ ့ည

လႊမ္းဆြတ္ျခင္းရဲ ့ညမွာ
လကုိၾကည့္လဲမင္းကုိပဲျမင္
ငါ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ မင္းမ်က္ႏွာေလးတာ
ခ်ာခ်ာ၀ဲေနလုိ ့
လြမ္းဆြတ္ျခင္းရဲ ့မီးစာ
ပုိလုိ ့ေတာက္ေလာက္လွတယ္။

ေ၀းဖုိ ့စကားေတြမ်ား
မခံစားႏုိင္လြန္းလုိ ့
ငါၾကားမိခ်ိန္တိုင္းမွာ အရမ္းကုိနာက်င္လြန္းတယ္ကြာ။

လႊမ္းဆြတ္ျခင္းရဲ ့ စုိးမုိးျခင္းေၾကာင့္
အိပ္မရတဲ့ညေတြဟာ ေရေခါက္လုိ ့မရေအာင္
မ်ားျပားလြန္းလွကား
လႊမ္းဆြတ္ျခင္းညမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ခ်င္ေနျပီ။

ေလေျပ